ไม่พบเว็บไซต์ที่ท่านกำลังค้นหา

ไม่พบเว็บไซต์ที่ท่านกำลังค้นหา คลิ๊กที่นี่เพื่อกลับไปหน้าหลัก

ประกาศ

เนื่องด้วยสัปดาห์ที่ผ่านมา Server ของ ExamOnline มีปัญหา ซึ่งผมพยายามกู้คืนข้อมูลได้ด้านต่างๆ แต่ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้
เนื่องจากระบบ สำรองข้อมูลที่ผ่านมามีปัญหา ซึ่งผมไม่ทราบมาก่อน ทำให้ข้อมูลทั้งหมดหายไปอย่างเอากลับมาไม่ได้
ดังนั้นหากท่านต้องการใช้งานระบบ Examonline กรุณาสมัครสมาชิกใหม่ทั้งหมดเลยครับ รวมทั้งต้องกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมดเช่นกัน

สุดท้าย ผมต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยใจครับ